Onze bouwplannen

De werkgroep Bouw gaat de huidige Pastorie verbouwen naar een dementievriendelijk en duurzaam gebouw. Het gebouw (en tuin) moet voldoen aan o.a. onderstaande criteria:

– Het moet een veilige omgeving worden voor de deelgenoten:

– Alle binnen en buitenruimtes moeten rolstoel en rollator vriendelijk

– Er moet voldoende bewegingsvrijheid zijn

– Het gebouw moet een open karakter hebben

– Ruimtes moeten voldoende buitenlicht hebben

– Zowel binnen als buiten moeten verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden

– Het gebouw moet huiselijkheid uitstralen

Afhankelijk van de mogelijkheden wordt bekeken in hoeverre we het gebouw duurzaam kunnen maken. Enkele mogelijke maatregelen die worden meegenomen zijn:

– Optimale ventilatie

– Toepassen triple beglazing

– Isolatie zolderdak en kelderplafond

– Installatie PV-systemen

– Installatie warmtepomp al dan niet in combinatie met bestaande cv-installatie

Op dit moment is de werkgroep nog bezig met diverse varianten/concepten betreffende de indeling van het gebouw, daarbij behorend bestek en haalbaarheid. Bij de te nemen overwegingen wordt nauw samengewerkt met de werkgroep inrichtingen en stuurgroep. Verder zijn de eerste contacten gelegd met enkele Bouwkundige adviesbureaus c.q. architectenbureaus en zijn de eerste stappen gezet betreffende het te wijzigen bestemmingsplan.

De werkgroep denkt in maart te komen tot een vastgesteld concept (inclusief bestek) waarna een keuze gemaakt zal worden wie de verbouw gaat begeleiden. Daarna zal het vergunningstraject volgen. En hopen we zo snel als mogelijk te kunnen beginnen met de verbouwwerkzaamheden.

 

Plattegrond