Startsein (INFORMATIE BIJEENKOMSTEN)

In het voorjaar 2019 werd in de stuurgroep een inventarisatie gemaakt waar de plannen voor ‘t Thoeshoes gedeeld zouden kunnen worden. Al snel kwam er een lijst tot stand met instanties, verenigingen, zorg, buurtgenoten etc.

De werkgroep PR en communicatie werd aan het werk gezet en organiseerde diverse presentatieavonden. Er werd aangesloten op een middag bij de KBO, waar op meerdere wijzen werd stilgestaan bij de problemen welke mensen met dementie ervaren. Zo was er die middag ook een toneelstuk over dementie te zien. De middag was druk bezocht en er was veel interesse voor de plannen voor ‘t Thoeshoes.

De buurtgenoten rondom de Pastorie aan de Dorpsstraat, zijn middels een brief op de hoogte gebracht van de plannen rondom de Pastorie. Er is een informatiebijeenkomst gehouden waar de plannen middels een powerpoint presentatie medegedeeld zijn en er ruim de tijd was om vragen te stellen. Deze avond werd goed bezocht door buurtgenoten en er werd afgesproken een volgende bijeenkomst te houden wanneer de plannen meer concreet zouden zijn.