Organisatiestructuur

De Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree is de stichting die dit project als 2e groep onder zich krijgt maar dan wel in een aparte woning, het zogenaamde Thoeshoes.
Onder het huidige bestuur wordt een subgroep geformeerd, die het eerste aanspreekpunt zal zijn voor ‘t Thoeshoes.
Door deze voorziening onder eenzelfde bestuur te brengen hopen we een goede doorstroming te kunnen garanderen en daarmee financieel aantrekkelijker te maken.
Hierbij moet er wel op worden toegezien dat het financieel gescheiden voorzieningen zijn met eventueel aanvullende afspraken rond huur en de benodigde verbouwingen

Bestuurlijke invulling:
Het stichtingsbestuur zal, een bestuur op afstand worden, dat richting geeft, kaders en richtlijnen opstelt met duidelijke taken:
✓ communicatie met de gemeente en andere instanties
✓ voorwaarde scheppend voor alle nodige activiteiten
✓ controle functie voor de algemene gang van zaken.
✓ financieel beheer