Op 18 december jl. hebben een delegatie van het Thoeshoes, de gemeente Peel en Maas en de Provincie Limburg met elkaar aan tafel gezeten op het Provinciehuis te Maastricht.

Hier zijn met elkaar afspraken gemaakt omtrent de bereidheid tot financiële steun voor het project ’t Thoeshoes. De provincie en gemeente hebben beiden toezegging gedaan het project te gaan ondersteunen en aan ons het startsein gegeven.We kunnen nu actief gaan starten met het werven van sponsoren en donateurs. Er zal in de eerste maanden van 2020 bij alle inwoners van Maasbree een brief in de bus vallen voor een financiële bijdrage aan de realisatie van ’t Thoeshoes. Ook zullen bedrijven binnen en buiten Maasbree benaderd gaan worden.

 

Wij, als deelgenoten van ‘t Thoeshoes, zijn zeer verheugd met de instemming van provincie en gemeente om van start te kunnen gaan met de realisatie en hopen op een goede medewerking van inwoners en bedrijven zodat we trots kunnen zijn op dit project, gedragen door en voor de gemeenschap van Maasbree.